TANIM
Mevcut döşemeye askı sistemiyle tutturulmuş metal iskelet üzerine alçı levhanın vidalanması ile oluşturulan Asma Tavan.

Neden Asma Tavan?

Klasik tavana göre %94 daha hafiftir, tavana yük getirmez. Kolay ve çabuk takılır, sökülür. Yangına dayanıklıdır. Yankılanmayı ve ısı kaybını önler, gürültüyü yutar. Neme dayanıklıdır, terleme yapmaz. Hijyeniktir, bakteri üretmez. Kolay temizlenir. Estetiktir, havalandırma kanallarını, sıhhi tesisatı ve elektrik donanımını gizler.

Tavan ve Asma Tavan Malzemeleri

Dö?emenin dördüncü alt sistemini oluşturan tavan, bir döşemeye alttan bakıldığında görünen kısımdır. Dolayısıyla tavan sadece altı kullanılan mekanlar için geçerli bir kavramdır. Bir tavan, döşemenin örttüğü mekandaki işlevlere, döşemenin taşıyıcı sistemine ve malzemesine bağlı olarak ele alınmalıdır. Döşemenin taşıyıcı sistemi, örttüğü mekanın açıklığına bağlı olarak değişik konstrüksiyon sistemleri gerektirir. Taşıyıcı sistemi ve malzemesi ne olursa olsun altı düz tavanlar, dekorasyon ve görünüm dışında fazla bir sorun oluşturmaz. Altı düz olan ya da olmayan, döşemenin alt ve üst hacimleri arasında farklı sorunların mevcut olduğu ya da alttaki mekan yönünden gerekli ve önemli bazı düzenlemelerin yapılabilmesi asma tavan ile çözümlenebilir. Bu bağlamda asma tavan yapılmasını gerektiren nedenler;

- akustik düzenleme,
– ısı yalıtımı,
– aydınlatma düzenlemesi,
– yangın uyarı ve yağmurlama sistemi yerleştirilmesi,
– tesisatın gizlenmesi,
– ısıtma-havalandırma sistemlerinin yerleştirilmesi,
– esnek tasarım olanağı şeklinde sıralanabilir. Bütün bu gereksinimlerin karşılanmasında asma tavan mimarın elinde önemli bir araç olma niteliğine sahiptir.

Tavan ve asma tavan kavramını bu sayılan sorunların çözümü için bir araç olarak görmek yeterli değildir. Tavanın başka bir önemli işlevi mimari mekan oluşumunda temel elemanlardan biri olmasıdır.

Özellikle asma tavanlar, insanların toplu halde yaşadıkları ve kullandıkları toplantı ve konferans salonları, otel lobileri, bürolar, terminal binaları, lokanta, gazino, hastahane, büyük mağazalar, spor salonları, kapalı yüzme havuzları, metro vb. kamu yapılarında hem yukarıda sıralanan işlevleri yerine getirmeye yönelik olarak, hem de mimari mekan oluşumunun ana özelliklerinden birisi olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Mevcut taşıyıcı sisteme sıva yapılması dışında başka bir malzemenin aralıklı ya da doğrudan tespit edilmesi asma tavan diye nitelenir.

Asma tavan konstrüksiyonları uygulanmaları yönünden genel olarak ikiye ayrılır;
– Hazır Asma Tavan malzemesi ile oluşturulan Asma Tavanlar,
– Yerinde oluşturulan Asma Tavanlar

Bu iki uygulama dışında, her iki uygulamanın bazı özelliklerine sahip asma tavanlar, karma asma tavan diye adlandırılabilir.

Hazır Asma Tavan Malzemeleriyle Oluşturulan Asma Tavanlar

Bu yaklaşımda asma tavanın;
– Asma tavan malzemesi (ATM) ve
– Asma tavan askı sistemi (ATAS)

olarak iki alt sistemden oluştuğu söylenebilir. Asma tavan malzemesi, ızgara sisteminin arasını dolduran ve tavanı kaplayan malzemedir. Bu malzemelerin sinıflandırılması kökenlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır;

Ahşap ve ahşap kökenliler
– Ahşap lambriler (MDF, kontralit vb.)
– Ahşap lif levhalar (delikli, deliksiz, boyalı, boyasız)
– Ahşap yonga levhalar (sunta vb., üzeri kaplanmış ya da kaplanmamış)
– Ahşap talaş levha (heraklit ve manyezi başlayıcılı talaş levha, boyalı ya da sıvalı)
– Kamış levha

Alçı
– Hazır alçı plaklar
– İki yüzü kartonlu alçı levhalar (delikli ya da deliksiz)
– Yerinde dökme alçı tavanlar

Prese taş yünü ve cam yünü

Polimer
– Polimer lambriler
– Şekillendirilmiş polimer elemanlar
– Polimer plakalar ve lamine levhalar

Alüminyum
– Alüminyum asma tavan profilleri
– Alüminyum tavan lambrileri

Seramik

Cam

Asbestli çimeto (düz ve desenli levhalar)

KULLANIM AMACI

 • Konutlar
 • Ofis ve Yönetim Binaları
 • İş ve Alışveriş Merkezleri
 • Oteller
 • Hastaneler
 • Sinema ve Tiyatro Salonları
 • Konservatuarlar ve Kayıt Stüdyoları
 • Sanayi Yapıları
 • Ses ve Isı yalıtımı istenen ortamlar
 • Onarım ve Yenileme İşleri

ANA ÖZELLİKLER

 • Betonarme, asmolen, ahşap, çelik gibi mevcut her türlü döşemenin altına uygulanabilir.
 • Düz yada eğimli tüm çatılarda ısı ve ses yalıtımı yapma olanağı sağlar
 • Tavan tipine göre, yapı iskeleti ve üst döşemenin yangın direncini arttırır.
 • Çatı makasları arasındaki yüksek aks aralıklarının geçmek için en uygun sistemlerden biridir.
 • Esnek bir sistem olduğundan, bina duvar ve tabanların büzülme-genleşme hareketlerine kolaylıkla uyum gösterir.Çatlama Yapmaz.